Tra cứu cấp độ dịch của từng địa phương. Tra cứu thông tin cách ly, xét nghiệm covid khi thực hiện di chuyển nội địa của từng tỉnh thành phố cũng như bộ GTVT

Tra cứu cấp độ dịch

Nguồn: Phần mềm tổng hợp đánh giá cấp độ dịch – Bộ Y tế

Quy Định Của Bộ Y Tế Và Bộ Giao Thông Vận Tải

Điều kiện thực hiện chuyến bay

Hành khách có thể thực hiện chuyến bay nếu đáp ứng đủ giấy tờ chứng nhận về xét nghiệm và tiêm vắc-xin như sau:

Đối với hành khách cư trú/lưu trú tại địa bàn có dịch cấp 4, khu vực phong tỏa HOẶC thực hiện chuyến bay xuất phát từ địa bàn có dịch cấp 4, khu vực phong tỏa, hành khách cần có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 theo phương pháp RT-PCR; hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm đến trước thời điểm khởi hành chuyến bay.

Đối với hành khách không thuộc trường hợp trên, hành khách cần đáp ứng một trong ba điều kiện sau:
• Chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19; trong đó, liều cuối cùng tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm khởi hành chuyến bay; Hoặc
• Giấy chứng nhận khỏi bệnh Covid-19 hoặc giấy ra viện không quá 6 tháng tính đến thời điểm khởi hành chuyến bay; Hoặc
• Kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 theo phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm đến trước thời điểm khởi hành chuyến bay.

Quy định cách ly

• Hành khách tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú và hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh;
• Không tham gia các hoạt động tập trung đông người trong vòng 7-14 ngày kể từ ngày về địa phương;
• Thực hiện xét nghiệm Covid-19 (theo hướng dẫn của sở y tế địa phương) đối với hành khách đi về từ các tỉnh đang có số ca nhiễm Covid-19 cao.

Khai báo sức khỏe

Hành khách lưu ý các yêu cầu khai báo sức khỏe như sau:
• Sử dụng ứng dụng PC-Covid để khai báo, theo dõi sức khỏe và chịu trách nhiệm trước các thông tin khai báo.
• Không thực hiện chuyến bay khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng, mất vị giác, v.v.

(Cập nhật theo Quyết định số 2233/QĐ-BGTVT ngày 27/12/2021, Quyết định số 2036 /QĐ-BGTVT ngày 30/11/2021, công văn số 11887 /BGTVT-CYT ngày 11/11/2021, Quyết định số 1840 /QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021, Quyết định 1887/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2021, Quy định của Bộ Y tế ngày 03/10/2021.)

Yêu cầu cách ly của từng địa phương

Yêu cầu cách ly của Hà Nội

Yêu cầu xét nghiệm và tiêm vắc xin

Hành khách trở về từ địa phương có dịch cần xét nghiệm bằng RT-PCR hoặc xét nghiệm kháng nguyên nhanh, chi tiết như sau:

Tình trạng tiêm vắc-xinThực hiện xét nghiệm
Hành khách đã tiêm đủ liều (thẻ xanh trên Sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận do cơ quan có thẩm quyền cấp) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh)1 lần vào ngày thứ nhất
Hành khách chưa tiêm chưa đủ liều (thẻ vàng trên Sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận do cơ quan có thẩm quyền cấp)2 lần, vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy kể từ ngày về địa phương
Hành khách chưa tiêm vắc-xin3 lần, vào ngày thứ nhất, ngày thứ bảy và ngày thứ 14 kể từ ngày về địa phương

Quy định cách ly

Tình trạng tiêm vắc-xinQuy định cách ly
Hành khách đã tiêm đủ liều (thẻ xanh trên Sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận do cơ quan có thẩm quyền cấp) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh)Tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú trong 07 ngày kể từ ngày về địa phương
Hành khách chưa tiêm chưa đủ liều (thẻ vàng trên Sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận do cơ quan có thẩm quyền cấp)Cách ly tại nhà/nơi lưu trú trong 07 ngày kể từ ngày về địa phương và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 07 ngày tiếp theo
Hành khách chưa tiêm vắc-xinCách ly tại nhà/nơi lưu trú trong 14 ngày kể từ ngày về địa phương và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo

(Cập nhật theo công điện số 24/CĐ-UBND ngày 18/11/2021 về việc triển khai giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao từ các địa bàn có dịch trở về Hà Nội.)

Yêu cầu cách ly của Hồ Chí Minh

Yêu cầu xét nghiệm và tiêm vắc xin

Hành khách trở về từ địa phương có dịch cần xét nghiệm bằng RT-PCR hoặc xét nghiệm kháng nguyên nhanh, chi tiết như sau:

Tình trạng tiêm vắc-xinThực hiện xét nghiệm
Hành khách đã tiêm đủ liều (thẻ xanh (thẻ xanh trên Sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận do cơ quan có thẩm quyền cấp) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh)1 lần vào ngày thứ nhất
Hành khách chưa tiêm chưa đủ liều (thẻ vàng trên Sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận do cơ quan có thẩm quyền cấp)2 lần, vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy kể từ ngày đến/về địa phương
Hành khách chưa tiêm vắc-xin3 lần, vào ngày thứ nhất, ngày thứ bảy và ngày thứ 14 kể từ ngày đến/về địa phương

Quy định cách ly

Tình trạng tiêm vắc-xinQuy định cách ly
Hành khách tiêm đủ liều vắc-xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh)Tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú trong 07 ngày kể từ ngày đến/về địa phương
Hành khách chưa tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19 (thẻ vàng)Cách ly tại nhà/nơi lưu trú trong 07 ngày kể từ ngày đến/về địa phương và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 07 ngày tiếp theo
Hành khách chưa tiêm vắc-xinCách ly tại nhà/nơi lưu trú trong 14 ngày kể từ ngày đến/về địa phương và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo

(Cập nhật công văn số 15/CVMN-QLC của Cảng Vụ Hàng Không Miền Nam ngày 05/01/22 về việc quản lý cách ly y tế cho người nhập cảnh, chi tiêt tại đây.

Cập nhật công văn số 4519/UBND-VX của UBND TP.Hồ Chí Minh ngày 31/12/2021 về giám sát quản lý cách ly y tế cho người nhập cảnh. Hành khách tham khảo thông tin chi tiết tại đây.

Cập nhật theo 8072/SYT-NVY của Sở Y Tế TP. Hồ Chí Minh ngày 01/11/2021 về hướng dẫn tạm thời thực hiện các biện pháp đối với người đến/về TP. Hồ Chí Minh từ các địa phương khác. Hành khách tham khảo thông tin chi tiết tại đây).

Yêu cầu cách ly của Đà Nẵng

Yêu cầu xét nghiệm và tiêm vắc xin

Hành khách trở về từ địa phương có dịch cần xét nghiệm bằng RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh, chi tiết như sau:

Nhóm hành kháchThực hiện xét nghiệm
Hành khách đến từ vùng cấp độ dịch 1,2Không yêu cầu
Hành khách đến từ vùng cấp độ dịch 3– Xét nghiệm bằng RT-PCR còn hiệu lực trong vòng 72 tiếng trước giờ khởi hành
– Trường hợp chưa có kết quả, phải thực hiện chi trả phí xét nghiệm nhanh kháng nguyên tại các chốt kiểm soát dịch
Hành khách đến từ vùng cấp độ dịch 4Ít nhất hai lần, vào ngày thứ nhất và ngày thứ 14 kể từ ngày về địa phương

Quy định cách ly

Nhóm hành kháchQuy định cách ly
Hành khách đến từ vùng cấp độ dịch 1,2Tự theo dõi và thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định hiện hành
Hành khách đến từ vùng cấp độ dịch 3Thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà/ nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày rời khỏi địa phương, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ nhất, ngày thứ bảy và ngày thứ 14 (ngày thứ 14 xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR)
Hành khách đến từ vùng cấp độ dịch 4– Trường hợp “Tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19, cách ly taị nhà đủ bảy ngày kể từ ngày về tới thành phố, lấy mẫu xét nghiệm hai lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ bảy (ngày thứ bảy xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR)
-Trường hợp chưa tiêm đủ liều, cách ly taị nhà đủ 14 ngày kể từ ngày về tới thành phố, lấy mẫu xét nghiệm ba lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ bảy, ngày thứ 14 (ngày thứ 14 xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR)

Khai báo sức khỏe

  • Thực hiện khai báo, đăng ký trên hệ thống trực tuyến của Quốc gia  hoặc của thành phố Đà Nẵng (ứng dụng “Danang Smart City”).
  • Thực hiện nghiêm quy định 5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế)

(Cập nhật công văn số 08/CVMT-QLC ngày 06/01/2022 về quy trình phòng, chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh vào cửa khẩu cảng HKQT Đà Nẵng, chi tiết tại đây.

Cập nhật theo Công văn số 7257/UBND-SYT ngày 27/10/2021 về việc thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với người đến/về TP Đà Nẵng từ các địa phương khác, chi tiết tại đây.)

Tin tức liên quan

Bà Nà Hill mở cửa chưa? Top bài viết quan tâm hàng đầu
Trend
Bà Nà Hill mở cửa chưa? Top bài viết quan tâm hàng đầu
Ngay sau khi Chương trình “Khôi phục du lịch nội địa toàn quốc” được Hiệp hội Du lịch Việt Nam phát động trực tuyến vào ngày...
Quảng Nam sẽ đón đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên sau 2 năm ‘đóng băng’
Trend
Quảng Nam sẽ đón đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên sau 2 năm ‘đóng băng’
Quảng Nam sẽ đón đoàn khách du lịch quốc tế Sáng 15-11, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao...
TP. Hội An (Quảng Nam) sẽ mở lại hoạt động tham quan, du lịch
Trend
TP. Hội An (Quảng Nam) sẽ mở lại hoạt động tham quan, du lịch
Hội an mở lại hoạt động tham quan, du lịch Bà Trương Thị Ngọc Cẩm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền...
Những trải nghiệm hấp dẫn ở Đà Nẵng dịp cuối năm
Điểm đến
Những trải nghiệm hấp dẫn ở Đà Nẵng dịp cuối năm
Đà Nẵng là trung tâm du lịch hàng đầu ở miền Trung với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, những cây cầu có thiết...